Postupné financování stavby a její průběžná kontrola

Financování stavby

Je nastaveno jako průběžné, vázané na konkrétní dodávky vyjma zálohy na dodávku oken a vchodových dveří a tzv. 1. zálohy. Fakturuje se v kratších intervalech (cca 1 x týdně) a po menších částkách. Klient platí pouze za dodané zboží a provedenou práci, kterou sám, či prostřednictvím svého stavebního dozoru zkontroloval. V případě nedostatků nic nehradí a problémy se řeší stylem „tady a teď“, aby se předcházelo nedorozuměním a potenciálním problémům s hlediska standardu kvality. Díky našemu přednastavenému systému ve známém prostředí – excelovská tabulka - má klient veškeré platby a přehled o stavu profinancování zakázky neustále pod kontrolou. 1. záloha je na začátku stavby ve výši cca 10 % z ceny díla a postupně se proúčtovává. Z každé fakturace je ve prospěch klienta vedeno 2,5 % jako zádržné. Záloha na okna a vchodové dveře je vy výši cca 70% z ceny oken a vchodových dveří a proúčtovává se ihned po jejich bezproblémové dodávce.

Průběžná kontrola stavby

Probíhá opět cca 1 x týdně a je velmi důležitá, a to jak z hlediska klienta, tak i dodavatele stavby. Stavba je živý organismus, kde se pořád něco děje a je ku prospěchu všech zúčastněných, aby byli v „obraze“. Klient má navíc povinnost poskytovat dodavateli součinnost (např. vybírat interiérové záležitosti), aby dodavatel mohl řádně a včas provádět svoji práci. Velmi vítané je, pokud má klient vlastní stavební dozor – nějakého technika, který rozumí stavbě - nejlépe pasivních domů. Mělo by se vždy jednat o odborníka s konstruktivním přístupem k věci, kterému nejde o to, aby dodavatele za každou cenu na něčem nachytal a na sankcích si pak na sebe tzv. vydělal. Úkolem stavebního dozoru je především pohlídat klientovi deklarovanou kvalitu díla a přispět svými zkušenostmi k prospěchu věci.

 

Napište nám

Využijte bezplatné konzultace či porhlídky stavby s naším doprovodem.

* povinná pole