Pevná cena a reálné termíny

Cena je jeden z nejdůležitějších faktorů každého výběrového řízení, ale ne ten nejhlavnější. Důležitější je poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Filozofie PORSENNA PASIV STANDARDU je taková, aby tento poměr, byl co nejvyšší. U nás pracujeme se třemi cenami.

  1. Cena předběžná – tj. cena vytvořená na základě studie. Postačí i Váš nákres, typový projekt či obrázek z časopisu pokud jsou dané rozměry. Je velmi důležité, ještě než se začne s vlastním projektováním mít kvalifikovaný odhad budoucí ceny vztažený k určitému standardu. Lze tak podchytit cenu domu již v raném stádiu a nedochází pak k deziluzím. Cenu předběžnou v našem standardu jsme schopni vytvořit velmi rychle a garantovat ji s přesností +- 10 %.
     
  2. Cena pevná – dle položkového rozpočtu. Tato cena je vztažena již ke konkrétní realizační projektové dokumentaci a je po celou dobu stavby pevná. K případnému navyšování ceny tak může dojít pouze v důsledku klientských změn, nikoliv z libovůle dodavatele stavby.
     
  3. Cena „ad hoc“, účelová, tzv. „opačná“ …. to je cena, kdy klient na začátku stanoví svůj investiční horizont – celkovou sumu, kterou je schopen a ochoten za svůj dům zaplatit a zadá obecné parametry domu - tvar, velikost apod. Tyto požadavky posoudíme z hlediska reálné proveditelnosti, a pokud je to jenom trochu možné, navrhneme takový dům, aby požadavky klienta naplnil.

Termíny na základě zkušeností stanovujeme jako reálné. Stavba rodinného domu je časově poměrně náročná a z logistického hlediska velmi složitá záležitost. Je nutno koordinovat větší množství lidí, řemesel, dodavatelů materiálů apod. Zároveň se vždy jedná o originál a jsme do značné míry závislí na počasí. Náš přístup je neslibovat nereálné věci a v případě nouze dát vždy přednost kvalitě před rychlostí a šlendriánem. Dům se staví zpravidla na desítky let a kvalita hraje rozhodně větší roli, než nějaký ten ušetřený den.

 

Napište nám

Využijte bezplatné konzultace či porhlídky stavby s naším doprovodem.

* povinná pole