Pár set tisíc důvodů proč pasivní dům

Nikdy jsem neměl rád, když mě otec poučoval, že peníze leží všude kolem, stačí se pro ně jen ohnout. A pak přišel program Zelená úsporám … Zdeněk Křivský, majitel pasivního domu

Dotace až půl milionu korun

V roce 2015 program Nová zelená úsporám poskytuje na pasivní domy tři typy dotací.

  1. dotace ve výši 350 tis. Kč — Hladina B.1
  2. dotace ve výši 500 tis. Kč — Hladina B.2
  3. dotace ve výši 35 tis. Kč — odborný posudek a měření průvzdušnosti pro výše uvedené dotace

Celkově je možné čerpat až 535 tis. Kč. Je samozřejmé, že pro získání dotace je třeba udělat nějaká opatření, která něco stojí. Z praxe však jednoznačně vyplývá, že ve většině případů jsou opatření k získání dotace méně nákladná, než je sama výsledná dotace. Jinými slovy je pro stavebníka při troše úsilí výsledkem kvalitnější dům s menšími provozními náklady, zbyde mu pár set tisíc korun a dojde ke snížení emisí skleníkových plynů. 

NZÚ je dlouhodobý program až do roku 2020

Program je koncipován jako dlouhodobý a snaží se o zachování určité jistoty a kontinuity. Počítá s každoročním vypisováním výzev, vždy na jaře daného roku (zpravidla k 1.4.). Pokud nestihnete svůj projekt připravit do jedné výzvy nebo v programu dojdou finance (v roce 2014 se nedočerpalo cca 0,5 miliardy Kč) můžete tak učinit v další výzvě. Celá administrativa se poměrně zjednodušila, zejména v tzv. alokaci finančních prostředků. Znamená to pro stavebníka jistotu, že pokud dodrží podmínky programu, dotaci obdrží.

Pokud byste chtěli vědět více, neváhejte se na nás obrátit. Dotaci zajišťujeme v podstatě pro všechny své klienty.

více info také na: http://www.novazelenausporam.cz

 

Napište nám

Využijte bezplatné konzultace či porhlídky stavby s naším doprovodem.

* povinná pole